Driedaagse cursus

De geaccrediteerde basiscursus ‘hypnose bij kinderen in de medische setting’ wordt aangeboden door het Wenkebach instituut van het UMCG in Groningen en door Cure and Care in Arnhem die ook lessen in Haarlem verzorgen. De docenten zijn aangesloten bij de stichting Hypnose Voor Kinderen en zijn naast mij o.a. Michel van Vliet; kinderarts- sociaal pediater, Carla Frankenhuis; hypnotherapeut, Linda Kersten; GZ psycholoog, Arine Vlieger; kinderarts en Eveline ter Windt, SEH arts.
De plaats van de lessen bepaald vooral welke docenten lesgeven.

In deze driedaagse cursus worden hulpverleners geschoold in de elementaire basistechnieken voor een doeltreffend gebruik van hypnose bij kinderen en zullen zij in staat zijn om eenvoudige hypnotische interventies toe te passen. De volgende onderwerpen komen in deze cursus aan bod: wat is hypnose wel en niet, taalgebruik en metaforen, trance-inductietechnieken, trance verdiepingstechnieken, angst- en pijnreductietechnieken.

De leerdoelen van deze driedaagse cursus zijn:

  • leren van hypnotische inductie- en verdiepingstechnieken bij kinderen
  • het introduceren en stimuleren van het gebruik van hypnose bij kinderen en hun ouders
  • het vaardig worden in hypnotisch taalgebruik
  • gericht indiceren en gebruik maken van de toepassingsmogelijkheden van hypnose bij verschillende leeftijdsgroepen
  • gericht indiceren en gebruik maken van de toepassingsmogelijkheden van hypnose in de kindergeneeskunde (met name gericht op de reductie van pijn en stress)
  • het toepassen van zelfhypnose.

Er zal gewerkt worden met videodemonstraties en PowerPoint presentaties. De diverse technieken zullen door de deelnemers gedurende de cursusdagen geoefend worden.

De cursus is bedoeld voor kinderpsychiaters, kinderartsen, kinderverpleegkundigen, orthopedagogen, kinderpsychologen, kinderpsychotherapeuten, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers en kinderfysiotherapeuten.
 

Schermafbeelding 2017-01-26 om 21.07.12