Medische hypnose; info voor medische behandelaars

Er kunnen zich bij patiënten problemen voordoen waar u als huisarts of arts uit het ziekenhuis geen oplossing voor kan bieden. Hypnose kan als aanvulling zeer waardevol zijn.

Kinderhypnose verheugt zich in een groeiende belangstelling binnen de kindergeneeskunde in Nederland, ondermeer dankzij recent nationaal en internationaal onderzoek.

Hypnose maakt gebruik van ontspanningstechnieken en het voorstellingsvermogen, vergelijkbaar met een dagdroom of een fantasie.

Bij medische hypnose wordt de patiënt in een staat van ontspanning gebracht. De patiënt is ontspannen en tegelijkertijd geconcentreerd. In die toestand is het bewustzijn veranderd. Hypnose is afgeleid van het Griekse woord hypnos. Dit betekent slaap. Hoewel het ogenschijnlijk op slaap lijkt, toont een EEG-onderzoek aan dat slaap en hypnose sterk verschillend zijn. Wel is de hersenactiviteit in de hypnostische trance rustiger dan normaal. Tijdens deze ‘hypnotische trance’ is er veelal een toegenomen suggestibiliteit (de geneigdheid om op hypnotische suggesties te reageren). Hypnose treedt ook spontaan op als natuurlijk voorkomend fenomeen. Zo kan een film ons zodanig fascineren dat hij ons letterlijk ‘gevangen houdt’ en we totaal vergeten dat we in een bioscoop zitten.

In die trance doe ik oefeningen met de patiënt om ze minder gevoelig te maken voor hun pijnklachten. Dan kunnen ongewenste gedachten en gevoelens naar de achtergrond verdwijnen en deze vervangen door gewenste gedachten en gevoelens door middel van suggesties. Dit verhoogt het zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfcontrole. Deze zelfcontrole bevordert zowel lichamelijk als emotioneel welbevinden en herstel. Hierbij speel je als de therapeut een rol.

Oefeningen

Ik zal samen met de patiënt allerlei verbeeldingsoefeningen doen, zoals bijvoorbeeld een verbeelding van de buik wanneer er buikpijn is en een buik waar geen buikpijn meer is. Ook worden er diverse ademhalingsoefeningen aangeleerd en ontspanningsoefeningen. Alle oefeningen zijn er op gericht om de overgevoeligheid van de buik te laten verminderen. De patiënt is hierbij niet onder de invloed van de therapeut, zoals gesuggereerd wordt op televisie, maar heeft zelf de volledige controle.

Daarbij leert de patiënt technieken waarmee hij/zij meer controle krijgt over de klachten. Het uiteindelijke doel is dat de klachten afnemen of zelfs helemaal verdwijnen. De patiënt wordt gevraagd de oefeningen dagelijks te oefenen.

Gang van zaken

U als behandelend arts kan de patiënt naar de praktijk Hypnoord doorverwijzen voor een behandeling met medische hypnose. De patiënt kan zich ook zelf aanmelden. Bij medische problemen behandel ik alleen patiënten die medisch onderzocht zijn. Indien wenselijk zal ik u een bericht sturen van de uiteindelijke resultaten.

 

 

Schermafbeelding 2017-01-26 om 21.07.12